Żłobek a klubik – czy wiesz jaka to różnica

Mamy, które po skończeniu urlopu macierzyńskiego wracają do pracy na pełen etat muszą wybrać dla maluszka odpowiednią placówkę. Jest to duży stres zarówno dla dziecka, jak i dla opiekunów. Z tego powodu warto poszukać naprawdę dobrej i sprawdzonej placówki, do której nasza pociecha będzie chodzić radością. Jeśli nie ma wsparcia ze strony babć czy opiekunki, rodzice mogą wybierać pomiędzy państwowymi i prywatnymi placówkami dziecięcymi. Dla najmłodszych dzieci do wyboru są żłobki albo klubiki dziecięce. Jakie są różnice między tymi dwiema placówkami? Jakie są różnice pomiędzy żłobkiem a klubikiem dziecięcym? Kto powinien wybrać żłobek, a kto klub dziecięcy?

Dlaczego opłaca się wybrać żłobek?

Żłobki są miejscami, których najistotniejszym celem jest zagwarantowanie opieki najmłodszym dzieciom. Do żłobka mogą chodzić dzieci już od skończenia 20 tygodni, aż do 3 roku życia. Czasami, w pewnych sytuacjach chodzą tam także czterolatki, kiedy nie ma możliwości objęcia go opieką przedszkolną. Ile czasu może przebywać dziecko w żłobku? Zazwyczaj jest to do 10 godzin dziennie, ale w uzasadnionych przypadkach po złożeniu wniosku i wniesieniu opłaty, limit ten może zostać wydłużony. Kto może założyć żłobek? Oprócz jednostek samorządowych, właścicielem żłobka mogą być osoby fizyczne, instytucje publiczne, oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej. 

Kto może założyć żłobek albo klub dziecięcy? 

Zarówno w przypadku żłobka, jak i klubu dziecięcego może je otworzyć osoba fizyczna, jednostki samorządowe, oraz instytucje publiczne. Trzeba pamiętać, że wymagania są nieco inne jeśli chodzi o żłobek i inne jeśli chodzi o klub dziecięcy. Zarówno żłobkiem, jak i klubikiem zarządza dyrektor. Osoba będąca na stanowisku dyrektora w żłobku musi posiadać studia wyższe i 3 – letnie doświadczenie w pracy z dziećmi. Oczywiście, otwierając obydwie te placówki, zakładana jest działalność gospodarcza, którą obowiązują odpowiednie przepisy. Bardzo ważnym aspektem jest posiadanie odpowiedniego lokalu, który spełnia przepisy sanitarno – lokalowe, a także przeciwpożarowe. Na pewno w takich placówkach nie może zabraknąć kadry, która spełnia odpowiednie wymogi. W przypadku żłobka zatrudniona musi być także pielęgniarka. Kolejną kwestią, o której należy pamiętać jest wyżywienie dla dzieci. W tym przypadku są dwa rozwiązania: posiłki dostarcza firma cateringowa z zewnątrz lub są one gotowane na miejscu w placówce, jeżeli . Z tego względu, że małe dzieci potrzebują szczególnego traktowania, wymagania dla danego obiektu określa inspektor sanitarny. Założenie żłobka lub klubu dziecięcego wymaga zdobycia do odpowiedniego rejestru. 

Żłobek czy klub dziecięcy – co będzie lepszym wyborem dla naszego dziecka? 

Rodzice poszukujący najlepszej placówki dla swojego dziecka, zadają sobie pytanie co będzie lepsze – żłobek w Gorzowie Wielkopolskim czy klub dziecięcy? Odpowiedź odpowiedź zależna jest od wielu uwarunkowań, które trzeba wziąć pod uwagę. Wszystko zależy od tego, czego potrzebują rodzice i ile czasu dziecko będzie przebywać w placówce. Jeżeli potrzebna jest opieka przez cały dzień, bo rodzic jest wówczas w pracy, a do tego musi jeszcze dojeżdżać, wybór jest prosty – żłobek. Inaczej wygląda problem, kiedy potrzebna jest opieka tylko na parę godzin w ciągu dnia, wtedy można przyjrzeć się bliżej klubom dziecięcym. Czasami jednak nie ma wyjścia, bo np. dziecko nie dostało się do wybranego żłobka. W takiej sytuacji oczekując na liście rezerwowej może uczęszczać do klubu malucha i powoli .

Dużo klubów dziecięcych w Gorzowie Wielkopolskim posiada w swojej ofercie tzw. karnety. Dzięki temu dziecko może przebywać w placówce kilka godzin, a opiekun nie płaci za pełno godzinną opiekę. To, którą placówkę rodzice wybiorą, jest indywidualną sprawą. Natomiast trzeba pamiętać, że obydwa miejsca zostały stworzone specjalnie dla dzieci, aby zapewnić jak najlepszą opiekę. I tu i tu dziecko z pewnością będzie bezpieczne, a jego rozwój odpowiednio stymulowany. Surowe wymagania sprawiają, że pracują tam osoby, które posiadają wiedzę na temat odpowiedniej opieki nad małymi dziećmi. Dziecko, które uczęszcza na zajęcia z innymi dziećmi lepiej się rozwija i umie sobie poradzić z wieloma sytuacjami.