W jakich czynnościach notarialnych niezbędny jest notariusz?

Wielu z nas prędzej czy później znajdzie się w sytuacji, w której potrzebne okaże się zwrócenie do notariusza. Spis świadczeń notarialnych jest bardzo długi i zróżnicowany. Według prawa notariusz to zawód zaufania publicznego, w niektórych sytuacjach nazywa się go także oficjelem państwowym a także funkcjonariuszem publicznym. Można zauważyć, jak to niezwykle istotna rola, zatem osoba mieszcząca się na tym miejscu miała obowiązek przejść wiele zagadnień przygotowujących do profesji. 

Notariusz z  Legionowa – czym się zajmuje?

Notariusz to profesja, która wyznaczana jest w sytuacji, gdy adwersarze chcą przyznać jakiemuś zdarzeniu formę prawną – notarialną. Jest to postać zobowiązana do doglądania odpowiedniego ciągu spraw interesanta oraz ochroną jego praw. Notariusz to prawnik, który jest uprawniony do tworzenia tak zwanych aktów notarialnych, do których wedle naszego prawa potrzebna jest obecność notariusza. Ponadto notariusz jest zobowiązany do zapewnienia petentowi wszystkich rad niezbędnych do ukończenia sprawy.

Oprócz zobowiązań, notariusz posiada też zasady, które musi respektować. Przykładowo nie jest uprawniony by dokonywać procedury notarialne, które dotyczą jego rodziny – małżonka, krewnych, osób przysposobionych.

Sprzedaż nieruchomości – niezbędna będzie pomoc notariusza

Jeżeli zastanawiasz się nad zakupem nieruchomości, budynku czy mieszkania – nieodzowna będzie usługa notariusza. W wypadku umów sprzedaży powiązanych z działkami notariusz ma powinność przygotować akt notarialny, który zbywający się i nabywca powinni podpisać. W wypadku oczekiwania na zdanie nieruchomości jest również wariant poświadczenia umowy przedwstępnej. W momencie, kiedy sprzedający nie będzie spełniał obowiązków z umowy, inwestor ma prawo dobiegać swoich praw na drodze sądu.

Testament – pomoc notariusza będzie niezbędna

Wedle prawa testament niepotwierdzony przez notariusza jest równie prawomocny, co ten poręczony. Natomiast czy jest on wiarygodny? W momencie, gdy chcemy mieć przekonanie, że nasza ostatnia wola zostanie spisana wiecznie i niepodważalnie, należy skorzystać z usług notarialnych. Notariusz sporządzi oświadczenie notarialne, które od razu nabierze mocy prawnej.

Umowa najmu u notariusza

Istnieje dużo wypadków, kiedy nie pomyślimy o tym, by przygotować umowę najmu potwierdzoną przez notariusza. Jest to duży błąd, który może skutkować niedobrymi następstwami w momencie komplikacji z najemcą lub właścicielem lokalu. W momencie, gdy wynajmujemy komuś lokal, umowa notarialna może okazać się ratunkiem, gdy nie mamy do końca ufności do lokatorów. W sytuacji dochodzenia roszczeń mamy solidną podkładkę i jesteśmy chronieni prawem. Koszty tych umów są dużo mniejsze, niż w sytuacji sporządzenia standardowego aktu notarialnego.

Źródło informacji: notariusz-legionowo.com.pl