Szkoła podstawowa dwujęzyczna – jak wygląda tryb nauki?

Prywatna szkoła podstawowa w Gdańsku ma dużo zalet. Język obcy traktowany jest w takiej szkole na równo z językiem ojczystym. Gdańsk, Wrocław czy Warszawa to przykładowe miasto gdzie znajdziesz dwujęzyczną szkołę podstawową. Wiesz, że nauczanie w drugim języku od wczesnego wieku wpływa korzystnie na rozwój dziecka. Warto również dodać, że klasy w szkołach dwujęzycznych są na ogół mniej liczne. Sprawia to, że tok nauczania jest bardziej zindywidualizowany i dopasowany  do potrzeb konkretnych uczniów.

Jak można przygotować dziecko do nauki w szkole dwujęzycznej?

Sprawdzonym sposobem na przygotowanie pociechy do nauki w takiej szkole jest wcześniejsze oswojenie go z drugim językiem. Maluchy, które w wieku 3-5 lat mają częsty kontakt z drugim językiem, naturalnie go przyswajają. Nie zapominaj, że podstawowa znajomość drugiego języka to konieczny warunek przyjęcia do takie szkoły. Z tego powodu powinno się zadbać aby maluch od przedszkola mówił w języku obcym.

Czym dokładnie jest nauczanie dwujęzyczne?

Nauczanie dwujęzyczne jest to system oparty na nauczaniu konkretnych przedmiotów w dwóch językach. Efektem tego trybu nauki doprowadza się do rozwoju wyższych kompetencji językowych, osiąganych przez uczniów. Zalety takiego sposobu nauki to:

  • kreowanie postaw zrozumienia odmienności geograficznej i tej w kulturze obszaru językowego różniącego się od ojczystego;
  • nauka literatury, kultury a także historii krajów, które znajdują się za granicą;
  • szybszy dostęp do międzynarodowych programów związanych z edukacją;
  • możliwości kontynuowania edukacji za granicą.

Jak wygląda w praktyce takie nauczanie?

Nauczanie dwujęzyczne to zintegrowane nauczanie przedmiotowo-językowe, które dąży do swobodnego posługiwania się przez uczniów zarówno w mowie i w piśmie językiem ojczystym oraz obcym na tym samym poziomie. Aczkolwiek nauczanie dwujęzyczne nie może być realizowane na tych lekcjach: języka polskiego, historii oraz geografii Materiały dydaktyczne na wszystkich zajęciach dwujęzycznych są zarówno polskie podręczniki, a także źródła w języku obcym. Taka metoda sprawia, że realne staje się opanowanie wiedzy i umiejętności językowych w szerokim stopniu.

Neurodydaktyka a nauczanie dwujęzyczne

Badania z zakresu neurodydaktyki wskazują, że nauczanie w szkole dwujęzykowej zdecydowanie usprawnia rozwój mózgu oraz przyśpiesza osiągane przez uczniów wyniki, dodatkowo zapewnia im wszechstronny rozwój. Osoby dwujęzyczne mają zdecydowanie wyższy poziom myślenia twórczego. Co więcej badania wykazują, że dwujęzyczność często przynosi korzyści poznawcze. Dzieci znające oba języki, prędzej zyskują świadomość językową, czyli są świadome z tego, że język to kod, który podlega pewnym regułom. Sprawia to, że sprawniej i o wiele skuteczniej uczyć się kolejnych języków.

Co można robić zawodowo po nauczaniu w szkole dwujęzykowej?

Nauczanie w obu językach jest realizowane w oddziałach dwujęzycznych  w polskim systemie edukacji a absolwenci przystępują do egzaminów które są zgodne z polskimi wymaganiami. Niemniej uczunień zyskuje zwiększoną ilość punktów z drugiego języka w rekrutacji na studia w kraju. Powinno się też podkreślić, że liczba kierunków studiów z wykładowym językiem angielskim oferowanych przez renomowane uczelnie w kraju szybko wzrasta. Dodatkowo zdecydowanie łatwiej po szkole dwujęzycznej składać papiery na uczelnie zagraniczną.