Pracownicy z ukrainy łatają polski rynek pracy

Do naszej ojczyzny przybyło już ponad 1,5 miliona osób, które pochodzą z Ukrainy. Czy rynek pracy w Polsce temu podoła? Okazuje się, że rynek pracy w Polsce jest w stanie dać pracę 700 tysiącom pracowników pochodzenia ukraińskiego. Prowadzący firmę powinien jednak pamiętać że pracownicy muszą posiadać zezwolenia na pracę dla cudzoziemców.

Kraje Europejskie oferuje dużą pomoc uciekającym z Ukrainy

Kraje Unii Europejskiej deklarują pomoc uciekającym z Ukrainy. Teraz przejścia graniczne działają w normalnym trybie. Niemniej jednak eksperci apelują aby uprościć procedury dla uciekających Ukraińców. Warto też wspomnieć że w województwach lubelskim i podkarpackim będą tworzone ośrodki dla uciekających. W ośrodku będą mogli dostać informacje na tematy prawne i logistyczne, gdzie mogą się udać, aby sformalizować swój pobyt w Polsce.

Rynek pracy w naszym kraju stoi otworem

Spójrzmy na historię gdy wybory na Białorusi zostały sfałszowane nasz kraj udzielił pomocy ok. 20 tysiącom uchodźcom z Białorusi. Niekórzy z nich otrzymała wizy humanitarne, inni z kolei wystąpili o ochronę międzynarodową, inni z kolei przyjechali do naszego kraju na podstawie akcji Poland Business Harbour. Właśnie takiej pomocy potrzebują uchodźcy. Nie da się również ukryć że Polska będzie dla Ukraińców pierwszym wyborem. Nasz kraj w związku z tym musi zadbać o dobrą strategię, pozwalającą na przyjęcie Ukraińców w bezpieczny sposób. Aktualnie w Polsce jest ponad 1,5 miliona uchodzców, niemniej jednak szacuje się, że będzie ich 3 miliony.

W jakich miejscach Ukraińcy pracując w naszym kraju?

Od wielu lat osoby z Ukrainy chętnie przyjeżdżają do naszego kraju aby pracować.

Niemniej jednak najczęściej są oni zatrudniani w przedsiębiorstwach budowlanych oraz produkcyjnych. Zauważamy jednak że częściej osoby ze wschodu zatrudniają się również w pozostałych branżach, takich jak gastronomia, hotelarstwo, usługi oraz handel. Ponadto wzrasta także liczba wysoko wykwalifikowanych specjalistów pochodzących z Ukrainy. 

Jak Polacy postrzegają Ukraińców w pracy

Nie da się ukryć, że często praca wykonywana przez Ukraińców może wiązać się z negatywnymi stereotypami. Ich źródłem są między innymi zaszłości historyczne. Jest to jednak błędny stereotyp. Pamiętajmy również, że pracownicy ze wschodu często podejmują się zawodów deficytowych, to takie, w których nie ma wystarczającej ilości pracowników. Pozytywnie oddziałuje to na ojczysty rynek pracy. Nie da się również ukryć iż pracownicy pochodzenia ukraińskiego wspierają wiele polskich branż. Dzięki nim nasi przedsiębiorcy łatają luki w zatrudnieniu. Przez co polacy nie powinni obawiać się że ukraiński pracownik zabierze mu pracę.