Opłaty notarialne – czy czy da się ich uniknąć?

W realiach, w którym(ych) przyszło nam żyć rzetelny notariusz jest nieustannie w cenie. Jest przecież szereg kwestii, do których legalnej(go)) załatwienia konieczny jest podpis notariusza. Kwestie|sprawy dotyczące  podziału majątku, jego przekazania, czy też {realizacji|wypełnienia] testamentu nie mogą być załatwiane na stopie międzyludzkiej. Prawo reguluje tego rodzaju kwestie w klarowny sposób – do realizacji takich spraw konieczna(y) jest odpowiedni pośrednik. Oczywiście to kosztuje. Notariusz za swoje usługi pobiera należytą gaże. Jak to wygląda w praktyce? Z jakimi problemami udajemy się do notariusza w Łodzi?

Kancelaria notarialna – kiedy ją odwiedzić?

Można mieć niemal stuprocentową pewność, że każdy co najmniej raz w życiu skorzysta z usług notariusza. Jest to osoba, który pomaga zalegalizować wielu rzeczy tworzących naszą rzeczywistość. Notariusz jest zawodem(ów) zaufania publicznego, co wiąże się z tym, że przysługuje mu taka sama ochrona jak funkcjonariuszom publicznym. Notariusz 

Oględnie rzecz ujmując, zajmuje się on tworzeniem aktów stosowania prawa. Przysługuje mu również legitymacja do wykonywania czynności notarialnych. Prawo do wykonywania pracy jako notariusz nadaje właściwy minister – w Polsce jest to minister sprawiedliwości. Według obowiązującego prawa wszystkie czynności przypieczętowane przez notariusza mają przymioty dokumentów prawnie obowiązujących. Inaczej mówiąc, notariusz sprawdza czy przygotowane dokumenty są zgodne z panującym prawem.Daje tym samym zapewnienie, że wszystkie czynności odbywają się w zgodności z prawem.

Jakie to czynności? Jest ich mnogo. Są to głównie tzw. przypadki życiowe. Są związane z kupnem lub sprzedażą nieruchomości, wszelkimi aktami zaświadczającymi własność i przenoszenia tejże własności na inne osoby fizyczne. Notariusz jest potrzebny też przy zakładania spółek czy w sprawach spadkowych. A to jedynie część z całości.

Działalność notariuszy odciąża sądy(om). Cześć spraw może być bowiem rozstrzygana przez urzędników notarialnych. Mowa głównie o umowach bilateralnych, aczkolwiek nie tylko. 

Od czego zależy wysokość opłat notarialnych?

Co jasne notariusze za swoją pracę biorą odpowiednie taksy. Ich wielkość jest zróżnicowana. Na wycenę usług notarialnych składają się różne czynniki. Renoma, położenie, a także przedmiot sprawy. Można zakładać, że Łódź, ulica Piotrkowska będzie ciut kosztowna niż centrum Kluczborka. Także doświadczony notariusz może oczekiwać większej zapłaty niż dopiero aspirująca jednostka.

Jednak trzeba wiedzieć, że właściwe rozporządzenie przewiduje maksymalną kwotę opłat notarialnych. Są to kwoty maksymalne dla wskazanej czynności notarialnej. Rejent nie może pobierać prowizji powyżej tych limitów. Warto sprawdzić przykładowo jakie to limity.

  • wartość 10 tys. – 30 tys. zł – 310 zł + 2 % od nadwyżki powyżej 10 000 zł.
  • wartość 60 tys. -1 mln zł –  1010 + 0.4% od nadwyżki powyżej 60 tys. zł
  • wartość powyżej 1 mln zł – 4770 zł + 0.2% od nadwyżki powyżej 1 mln zł
  • umowa majątkowa dla małżonków – 400 zł
  • testament – 50 zł
  • pełnomocnictwo – 100 zł

Są to maksymalne kwoty dopuszczone przez ministerstwo. Skutkiem rządowo wskazanych limitów jest fakt, że nie da się uniknąć opłaty notarialnej. Jednak zazwyczaj jest to usługa warta poniesionych kosztów.

Notariusz – wybierz dobrze

Zamierzając odwiedzin u notariusza dobrze jest się przygotować. Koniec końców, wyróżniająca się nieposzlakowaną opinią kancelaria notarialna w Łodzi przy ulicy Piotrowskiej będzie chętniej odwiedzana niż nikomu nieznana usługa świadczona na suburbiach. Czasem jednak można się zaskoczyć – miejsce prowadzenia praktyki notarialnej ma dużo mniejsze znaczenie niż wiedza notariusza. To właśnie za wiedzę wynagradzany jest ten zawód.