Nauka angielskiego – w grupie czy jeden na jeden? online lub stacjonarnie?

W aktualnych czasach znajomość oraz umiejętne komunikowanie się językiem angielskim oraz w mowie jak i piśmie buduje podstawę w codziennej funkcjonowaniu pomiędzy innymi osób władających innym językiem aniżeli ten, który dla nas jest tzw. język ojczysty. Mowa teraz również o sytuacji, w której przebywamy za granicą np. w podróży, wyjeździe służbowym lub na wyjeździe zarobkowym, oraz w chwili, kiedy spotykamy w codziennym życiu obcokrajowca – pyta o drogę albo godzinę. W odległej przeszłości językiem ogólnym była łacina stanowiąca podstawową sposób porozumiewania się, raczej w kręgach uczonych. Zacieranie się granic w  porozumiewaniu się pomiędzy sobą ludzi z innych państw wymusił znalezienie języka bardziej dostosowanego dla większego grona ludzi. To z kolei wywołuje potrzebę powstania odpowiedniego metody kształcenia, który stanie się dostosowany do ewentualnego ucznia lub grupy kursantów. Mowa tu również o konsultacjach indywidualnych, podczas których kursant jest sam na sam z korepetytorem jak i o możliwości powstawania wieloosobowych grup, mających okazję się spotkać w placówce należącej do danej . Rozwój techniczny, a dokładnie – stworzenie Internetu pozwoliło powstanie nauki online, która polega na nauczaniu przy pomocy różnych witryn, czy aplikacji. Mnogość sposobów na naukę języka w dzisiejszych czasach umożliwia na dokładne dopasowanie do konkretnego kształcenia do indywidualnych wymagań każdego kursanta. Ilu ludzi tak wiele impulsów do nauki języka. Podobnie jest ze sposobami.

 Samodzielnie czy razem? Pozytywne aspekty i złe strony konkretnych metod szkolenia.

Z nauką języka jest trochę jak z uprawianiem sportu im szybciej wystartujemy tym więcej osiągniemy (albo mniejszym kosztem niż gdybyśmy tego nie robili), w co idealnie wpisuje się trend „angielski dla dzieci”. Idealny przykładem są wychowankowie szkoły językowej w Skierniewicach, którzy dzięki nauce od najwcześniejszych lat nauki wygrywają w zawodach językowych na największych zawodach skali ogólnopolskiej.

Poza teoretyczną nauką, pożądana, a nawet bardziej pożądana w realnym podnoszeniu naszych umiejętności jest nauka praktyczna. Praca z indywidualnym szkoleniowcem pozwala na zupełne oddanie się pracy nad zdolnościami pojedynczej człowieka i umożliwia przekazywanie wiadomości w bardzo przejrzysty i klarowny sposób. Indywidualne zajęcia odbywają się w hermetycznych warunkach, które niwelują wszelki dystraktory w postaci innych uczniów a także dają pełne skupienie się osobie kształcącej, jeśli posiada trudności ze skupieniem.  Jednak przewagą funkcjonowania w grupie, jest to, że stajemy przed z innymi ludźmi, spośród których każdy jest osobną jednostką i np. w nauce mówienia stawia nam, nowe wyzwania. Funkcjonuje to również w przeciwną. Jest wysoce pożądane, albowiem nie raz  w nauczaniu indywidualnym prowadzi do powstania stagnacji ze strony nauczyciela i przestaje nas zaskakiwać, a dobrze wiemy, że podwaliną rozwoju jest wychodzenie ze swojej strefy komfortu i dawanie rady w nietypowych wydarzeniach. Nigdy nie mamy pewności jak zaskoczy nas kolega albo koleżanka z zespołu, co pcha nas do rozsądnej współzawodnictwa. Pragniemy potrafić więcej, żeby móc więcej i nie pozwolić się zaskoczyć lub popełnić głupich błędów, których pragniemy unikać, poszerzając nasze umiejętności. Jest to zupełnie normalne.

W grupie siła

Biorąc pod rozwagę wszystkie wymienione wyżej argumenty opowiadające się zarówno za nauczaniem indywidualnym jak i zdalnym trzeba zdecydowanie stwierdzić, że dużo lepszym, bo perspektywicznym wyjściem będzie zdecydowanie się na naukę zdalną, albowiem nauka języka pośród większej liczby ludzi  mających ten właśnie jeden cel jest dużo prostsza i zdecydowanie skuteczniejsza niż w przypadku lekcji jednoosobowych, które są przydatne w sytuacji nadrobienia indywidualnych niedociągnięć pojedynczej osoby.