Najważniejsze informacje o rejestrowaniu i zmianach w księdze wieczystej

Zakup oraz sprzedaż budynku lub działki jest czynnością prawną związaną nieodłącznie z wpisaniem zmiany posiadacza do księgi wieczystej. Takiej rejestracji w większości przypadków dokonuje notariusz przy użyciu wniosku zawartego w akcie notarialnym. Księga wieczysta pozwala na wyeliminowanie jakichkolwiek obiekcji powiązanych z obecnym posiadaczem danej nieruchomości. Uwzględnia również wszystkie dane o nieruchomości i potencjalnych hipotekach jakie na niej ciążą. Można powiedzieć, że księga wieczysta pozwala na zapewnienie prawnego bezpieczeństwa zarówno posiadaczowi, jak i przyszłemu nabywcy nieruchomości. Księga uwzględnia całą historię nieruchomości, jej dawnych a także obecnych właścicieli. Nabywając nieruchomość trzeba sprawdzić jej stan w księdze wieczystej, czy nie jest ona obciążona hipoteką.

Kiedy trzeba założyć księgę wieczystą?

Księga wieczysta umożliwia zbieranie wiadomości o stanie prawnym danej nieruchomości. Obecnie jest to obowiązkowy dokument każdej nieruchomości zarówno działki jak i domu. W 1982 roku wprowadzono ustawę o księgach wieczystych i hipotece, która określa normy jej zakładania oraz potencjalnych zmian. Trzeba wspomnieć, że obecnie w Polsce można znaleźć jeszcze nieruchomości, które nie mają założonej księgi wieczystej. Wynika to z tego, że obrót nieruchomościami po wojnie miał charakter nieformalny dotyczy to zwłaszcza niewielkich miejscowości podwarszawskich czy wsi takich jak Legionowo, Serock, Okuniew. Pomimo tego księga wieczysta z pewnością będzie potrzebna, gdy właściciel nieruchomości postanowi ją sprzedać. Niewątpliwie przyszły kupiec będzie chciał mieć wgląd w księgę wieczystą. Przyjmuje się, że dane które się w niej znajdują są wiarygodne i ujawniają rzeczywisty stan prawny nieruchomości. 

Jak wygląda założenie księgi wieczystej?

Żeby zarejestrować księgę wieczystą, posiadacz nieruchomości powinien wypełnić odpowiedni wniosek w wydziale ksiąg wieczystych. Znajduje się on w budynku sądu rejonowego, w obszarze którego połozona jest nieruchomość. Jeżeli posiadłość obciążona jest hipoteką, ma więcej niż jednego właściciela, jeżeli posiadłość zajmuje więcej niż jedną działkę, wtedy trzeba złożyć dodatkowe dokumenty. Czy tylko posiadacz nieruchomości może złożyć taki wniosek? Nie tylko. Założyć księgę wieczysta mogą również:

  • właściciel spółdzielczego prawa do lokalu,
  • wierzyciel posiadający prawo, które może być wpisane do księgi wieczystej,
  • osoba z ograniczonym prawem rzeczowym,
  • w sytuacji nieruchomości będącej przedmiotem użytkowania wieczystego przez państwo, wniosek składa odpowiednia jednostka organizacyjna.

Sama rejestracja księgi wieczystej to koszt około 100 złotych. Do tego trzeba dodać odpowiednie wpisy, z tego powodu można uznać, że całościowy koszt rejestracji księgi wieczystej to ok. 800 zł. Niewątpliwie założenie księgi wieczystej można zlecić również notariuszowi, który za odpowiednią opłatą i zebraniu niezbędnych dokumentów złoży wniosek w naszym imieniu.

Dokonanie wpisu w księdze wieczystej – kto może złożyć wniosek? 

W większości przypadków wpis do księgi wieczystej o sprzedaży nieruchomości dokonuje notariusz na wniosek, który ujęty jest w akcie notarialnym. Tak jak w przypadku zakładania księgi, wnioski zanosi się do sądu rejonowego odpowiedniego dla danego regionu na którym położona jest nieruchomość. Dokonanie takiego wpisu to koszt rzędu 200 zł, opłatę tę pobiera od nas notariusz po podpisaniu aktu notarialnego. Każda zmiana właściciela nieruchomości musi zostać odnotowana w księdze wieczystej. Warto także nadmienić, że takiego wpisu może dokonać też posiadacz nieruchomości dołączając do wniosku dokumenty uwierzytelniające jego prawa do tej posiadłości.