Monter instalacji sanitarnych – możliwości zawodowe

Monter instalacji sanitarnych jest względnie niełatwym i złożonym zawodem. Spowodowane jest to tym, że instalacje sanitarne czy gazowe są bardzo zróżnicowane. Fachowcy, którzy wykonują ten zawód powinni mieć dużą wiedzę z dziedziny instalacji gazowych, kanalizacyjnych, wodociągowych, grzewczych, wentylacyjnych. Specjaliści z zakresu instalacji sanitarnych odpowiedzialni są nie tylko za montaż, ale również za ich prawidłowe działanie. W razie potrzeby wykonują również modernizację, konserwacje a także naprawę. Taki fachowiec musi także posiadać wiedzę z zakresu spawania, gdyż często jest potrzeba spawania rur. Musi posiadać także umiejętność planowania, żeby móc ustanowić miejsce montażu instalacji. Jest to zawód wymagający ukończenia 3 letniej szkoły branżowej. Zdobycie umiejętności w zakresie montażu instalacji sanitarnych poświadczane jest zdaniem egzaminu zawodowego. W całej branży budowlanej brakuje wykształconych pracowników, dlatego jest to bardzo ceniony przez pracodawców zawód.  

Jakie są wymagania dla kandydatów na stanowisko montera instalacji sanitarnych?

Kandydat chcący kształcić się na kursie „monter instalacji sanitarnych” powinien posiadać dobre zdrowie fizyczne i psychofizyczne. Tej pracy nie może rozpoczynać osoba, która cierpi na problemy np. ze wzrokiem czy z kręgosłupem. Wymagane jest prawidłowe rozróżnianie barw, dobry zmysł równowagi, czucie dotykowe, a także sprawność dłoni. Pracownik, który pracuje w zawodzie powinien również charakteryzować się odpornością na długotrwały wysiłek, cierpliwością, starannością oraz umiejętnością podejmowania szybkich decyzji.  Forma obowiązków wymaga również wykazanie się zdolnością współpracy, ale i jednocześnie niezależnego działania. Warto pamiętać, że jak wiele zawodów tego typu także i ten obarczony jest określonym ryzykiem. Ze względu na pracę z niebezpiecznymi substancjami istnieje niebezpieczeństwo zatrucia. Pracownik taki ma także często kontakt z niemałą ilością pyłu, co może przyczynić się do pylicy płuc. Zawód może być wykonywany także przez osoby niedosłyszące – ta niepełnosprawność nie przeszkadza w prawidłowym wykonywaniu pracy.

Warunki pracy z jakimi powinien zmierzyć się monter instalacji sanitarnych

Profesja montera instalacji sanitarnych odznacza się niemałą rozmaitością zadań. Można {wyodrębnić|wyróżnić| trzy grupy stanowisk odpowiedzialne:

  • montaż instalacji sanitarnych,
  • konserwacja i naprawa sieci sanitarnych,
  • wykonawstwo robót.

Profesjonalny pracownik może założyć własną firmę, oraz znaleźć pracę zarówno w dużych jak i małych przedsiębiorstwach budowlanych. Praca szczególnie w dużych firmach może być związana z częstymi wyjazdami. Takie firmy zazwyczaj oferują usługi w całym kraju. Istotne jest, aby monter instalacji sanitarnych miał zdolność pracy w zespole, gdyż wykonywane zadania często obligują do ścisłej współpracy i szybkiej wymiany informacji pomiędzy pracownikami. Zamontowanie takich instalacji odbywa się zarówno w pomieszczeniach zamkniętych, jak i na świeżym powietrzu. Charakter wykonywanych obowiązków naraża pracowników na pracę w dużym hałasie, a także różnej temperaturze powietrza. Warto pamiętać, że monterzy zazwyczaj narażeni są również na niebezpieczne warunki pracy jak ruchome części maszyn, prąd, niebezpieczne substancje, gazy pod ciśnieniem a także wstrząsy. 

Możliwości rozwoju w zawodzie monter instalacji sanitarnych

Aby otrzymać dyplom montera instalacji sanitarnych uczeń powinien uzyskać pozytywne oceny w 3 – letniej szkole branżowej pierwszego stopnia. Kwalifikacje BD.05 Wykonywanie robót związanych z budową, montażem i eksploatacją sieci oraz instalacji sanitarnych można otrzymać po zdaniu egzaminu zewnętrznego. Kandydat wówczas otrzymuje tytuł montera sieci i instalacji sanitarnych. Można „iść za ciosem” i kontynuować edukację w tym zakresie w szkole branżowej drugiego stopnia, żeby mieć możliwość przystąpienie do egzaminu z dziedziny kwalifikacji BD.22 Organizacja prac związanych z budową, montażem i eksploatacją sieci oraz instalacji sanitarnych i dostać tytuł technika inżynierii sanitarnej. Zawód ten daje dużo opcji rozwoju, a zapotrzebowanie na takich fachowców na rynku jest naprawdę duże. Należy pamiętać, że istnieje także szansa zdobycia kwalifikacji w Związku Rzemiosła Polskiego i otrzymania świadectwa czeladnika. Pozwala to w przyszłości dążyć do tytułu mistrza. W tej profesji można pracować jako szeregowy pracownik, ale po zdobyciu odpowiednich kwalifikacji nic nie stoi na przeszkodzie, aby otrzymać stanowisko kierownicze. Z pewnością jest to cenny, miel widziany zawód niemal gwarantujący otrzymanie zatrudnienia. Dobry fachowiec z pewnością nie będzie cierpiał na brak zajęcia.