Mikroskopy i ich rodzaje

Mikroskop pozwala nam na obserwację malutkich jednostek, których nie możemy zobaczyć gołym okiem, lub takich które widzimy, ale dostrzeżenie jakiś ich wycinków i drobiazgów jest wykluczone. Urządzenie to zbudowane jest z układu optycznego i mechanicznego. Układ optyczny jest odpowiedzialny za właściwe oświetlenie obiektu i jego powiększanie. Część mechaniczna gwarantuje odpowiednie umiejscowienie części układu optycznego.

Podstawowe rodzaje mikroskopów

Znajdziemy ogromne ilości przeróżnych mikroskopów, które różnią się od siebie sposobem w jaki się je używa, przeznaczeniem oraz drobiazgowością, którą umożliwiają. Początkowo wszystkie produkowane mikroskopy były typu optycznego, ale od tamtej pory udoskonalono dosyć mocno te urządzenia i aktualnie rozróżnić możemy minimum kilka przeróżnych typów mikroskopów. Są to między innymi mikroskop akustyczny, polaryzacyjny, sił atomowych, operacyjny, fluorescencyjny, stereoskopowy i mikroskop konfokalny.

Jakie są różnice pomiędzy mikroskopami?

Mikroskopy mają inne sposoby funkcjonowania, dla przykładu mikroskop akustyczny korzysta z fal ultradźwiękowych aby otrzymać powiększony obraz, a mikroskop holograficzny polega na pomiarze natężenia i fazy promieniowania rozproszonego przez obiekt. Mikroskop atomowy natomiast wykorzystuje do obrazowania wiązkę elektronów. Im większa energia elektronów, tym mniejsza ich fala i lepsza rozdzielczość mikroskopu. 

Część z mikroskopów jest zmodyfikowanym typem mikroskopu optycznego jak na przykład mikroskop pomiarowy, który przeznaczony jest do bezdotykowych pomiarów długości w układzie współrzędnych prostokątnych a także biegunowych oraz kątów, lub mikroskop fluorescencyjny, którego funkcjonowanie opera się na zjawisku fluorescencji i fosforescencji, w miejsce, albo razem ze zjawiskami odbicia i absorpcji światła. Taka sytuacja jest także w przypadku mikroskopu stereoskopowego, który odróżnia się także tym, że ma dwa okulary, a nie jeden, co pozwala na przestrzenne oglądanie powiększanego obrazu.

Mikroskop konfokalny – gdzie może być wykorzystany?

Mikroskop konfokalny jest inną odmianą mikroskopu świetlnego. Analogicznie do mikroskopu optycznego do tworzenia obrazu wykorzystuje widmo światła widzialnego. Możemy wyróżnić dwa mikroskopy konfokalne – jeden, który korzysta z wiązki promieni laserowych, i drugi, który korzysta z punktowego światła białego.

Różnica pomiędzy mikroskopią świetlną a konfokalną jest taka, że do soczewki mikroskopu konfokalnego przebija się jedynie światło z jednej płaszczyzny ogniskowania a nie tak jak przy mikroskopie optycznym, z całego przekroju próby. To zapewnia nasilony kontrast i rozdzielczość.

Mikroskop konfokalny znajduje zastosowanie w dermatologii przy wykonywaniu nieinwazyjnej metody diagnostycznej. Pozwala ona na oglądanie skóry in vivo – czyli na żywym organizmie. Jest wykorzystywany też w dziedzinie okulistyki. Pozwala on na staranne zdiagnozowanie chorób rogówki, ale również przy zastosowaniu mikroskopu konfokalnego możliwe jest oglądanie zapaleń lub guzów w obrębie spojówki.

Źródło: Kawaska – mikroskopia konfokalna