Księgowość uproszczona- co należy wiedzieć?

Mała księgowość jest jednym ze sposobów rozliczania właściciela firmy lub osoby fizycznej z urzędem skarbowym. Potocznie nazywa się to mała księgowość. Precyzyjniej mówiąc istnieją trzy metody: karta podatkowa, ryczałt ewidencjonowany a także podatkowa księga przychodów i rozchodów. Warunkiem używania z tego sposobu jest przychód mniejszy niż 2 000 000 euro. W sytuacji, kiedy kwota ta zostanie przekroczona, niezbędne jest wprowadzenie pełnej księgowości. Należy wspomnieć, że ta metoda rozliczenia może być prowadzony samodzielnie przez przedsiębiorcę prowadzącego jednoosobową działalność, nie ma potrzeby korzystania z usług biura rachunkowego. Jedynym warunkiem jest poznanie podstawowych przepisów prawa zarówno podatkowego, jak i gospodarczego. 

Kto może skorzystać z księgowości uproszczonej?

Każdy przedsiębiorca po otwarciu firmy staje przed pytaniem jaką księgowość prowadzić? Limit dochodów liczy się jest po kursie ogłoszonym przez NBP 30 września w rokpoprzedający dany rok obrotowy. Jest to podstawowe kryterium. Przekroczenie tego limitu nie pozwala na zastosowanie metod rozliczania małej księgowości. Podmioty które mogą stosować księgowość uproszczoną to:

  • spółki cywilne,
  • spółki jawne,
  • spółki partnerskie,
  • osoby fizyczne,
  • spółki socjalne.

Księgowość uproszczona- najważniejsze informacje

Mała księgowość to przede wszystkim proste metody rejestrowania finansów przedsiębiorstwa. Każda z tych metod ma za zadanie w łatwy sposób opodatkować finanse przedsiębiorstwa, oraz w miarę możliwości nie generować dodatkowych kosztów. Jest to o tyle nieskomplikowana metoda, że większość właścicieli firm jest w stanie poradzić sobie z nią samodzielnie. Jakie są metody prowadzenia księgowości uproszczonej?

  • Karta podatkowa – w tym przypadku wysokość podatku jest niezmienna- nie zależy uzyskiwanych dochodów. Wysokość podatku liczona jest na podstawie informacji o danej działalności, ilości zatrudnionych a także o liczbie mieszkańców danej miejscowości. W praktyce nie każdy przedsiębiorca może skorzystać z tego sposobu, ponieważ ma on dosyć zawiłe kryteria.
  • Podatkowa księga przychodów i rozchodów – w tej metodzie prowadzi się dokumentację, w której odnotowywane są wszystkie koszty i przychody firmy. Na tej podstawie wyliczany jest podatek. Jest to najpopularniejsza metoda, a jaj plusem jest to, że przedsiębiorca nie płaci podatku w przypadku braku zysków.
  • Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych – tutaj chodzi o to, aby podatnik zapłacił pewną kwotę podatku, który zależy od rodzaju działalności. Minusem tego jest, że jeżeli przychody są niższe od kosztów, nadal jest obowiązek opłacenia podatku. 

Kiedy można korzystać z księgowości uproszczonej, a kiedy z pełnej?

Oczywiście niektóre przedsiębiorstwa nie mają wyboru jeśli chodzi o wybór rozliczania się z US. Posiadają prawnie narzucony obowiązek prowadzenia pełnej księgowości- sytuacja ta dotyczy spółek komandytowych, komandytowo-akcyjnych, kapitałowych, a także wszystkich przedsiębiorstw, których dochody przewyższają kwotę 2 000 000 euro. Można powiedzieć, że księgowość uproszczona jest tylko dla niektórych firm. Jeśli chodzi o pełną księgowość w teorii każde przedsiębiorstwo może z niej korzystać. Należy jedynie pamiętać, że nie zawsze jest to rentowna w przypadku niewielkich gospodarczych.