Jakie trzeba mieć kwalifikacje aby prowadzić biuro rachunkowe?

Co robi biuro rachunkowe?

Biuro księgowe to podmiot gospodarczy, który świadczy takie usługi jak na przykład ogarnianie ksiąg rachunkowych, zbieranie i przechowywanie wszystkich dokumentów księgowych, prowadzenie sprawozdań finansowych, obliczanie wyniku finansowego lub kalkulacja aktywów i pasywów oraz określanie ich właściwego stanu.

Jakie są wymagania, które trzeba spełnić aby prowadzić biuro rachunkowe?

W 2014 roku zawód księgowego został uwolniony, co znaczy, że nie ma potrzeby ukończenia specjalistycznych studiów oraz szkoleń w obrębie finansów aby prowadzić biuro rachunkowe. Jedyne wymagania, które potrzeba spełnić żeby organizować dokumentację księgową to posiadanie bezwarunkowej zdolności do czynności prawnych. Innymi słowy biuro księgowe mogą prowadzić osoby, których nigdy nie karano za przestępstwa finansowe a także za przestępstwa skarbowe. Na dodatek księgowy musi mieć ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Jeśli księgowy, zanim uwolniono ten zawód, uzyskał certyfikat księgowy czy też świadectwo kwalifikacyjne to niezmiennie będzie mógł się nim posługiwać, należy mimo wszystko być uświadomionym, że żaden papier nie jest już dłużej wymagany żeby oficjalnie sprawować tę funkcję.

Jak otworzyć własne biuro rachunkowe?

Wprawdzie aby otworzyć biuro rachunkowe nie trzeba mieć wykształcenia rachunkowego ani doświadczenia w księgowości, jednak niezbędne jest ciągłe zdobywanie wiedzy z prawa podatkowego i gospodarczego. Rozporządzenia te bardzo dynamicznie ulegają zmianie i aktualizacją a każdy księgowy musi wciąż i ciągle tę wiedzę przyswajać.

Dodatkowo prowadząc biuro księgowe musisz być świadom, że Klienci będą traktowali Cię jako doradcę. Twoim zadaniem więc poza prowadzeniem ksiąg rachunkowych będzie analizowanie sytuacji finansowej przedsiębiorstw i dobieranie odpowiednich form refundowania albo wyszukiwanie sposobów na rozwiązanie kłopotów finansowych. Bez właściwej wiedzy bardzo szybko możesz stracić ich zaufanie a konsekwencją tego będzie utrata klientów.

Jak można zauważyć nie ma potrzeby posiadania doświadczenia w finansach aby założyć biuro księgowe ale samodzielne zdobycie tak szerokiej wiedzy może być ciężkim zadaniem.

Źródło: Księgowa z Gdańska