Jak rozwiązywać spory?

Wszyscy dobrze wiemy, że jak w konflikt wchodzi sprawa pieniędzy to rozwiązanie tego bywa skomplikowane. Niejednokrotnie skonfliktowani przedsiębiorcy idą ze sporem do sądu w Kłodzku, ale czy na pewno jest to jedyne rozwiązanie? Kiedy da radę zastosować inną metodę żeby rozwiązać kłótnię?

Jak można rozstrzygnąć spór?

Dosyć popularnym sposobem, który wykorzystują skłóceni kontrahenci jest mediacja. Jest to bardzo ciekawa metoda, w której pomiędzy skłóconymi firmami staje mediator, który ma za zadanie pomóc w znalezieniu kompromisu. To co jednak ważne – to strony same podejmują ostateczną decyzję. Inną, o wiele trudniejszą opcją, jest arbitraż, czyli powierzenie osobie trzeciej odpowiedzialności za zakończenie konfliktu. Czasem jest to jedna osoba, albo kilka osób, które zazwyczaj są ekspertami w danej dziedzinie i posiadają odpowiednie kompetencje, aby rozstrzygać konflikty. Inna nazwa arbitrażu to sąd polubowny i przybiera on formę niestałą i stałą.

Odmiennym rozwiązaniem będzie użycie negocjacji czy też facyliacji. Obie z tych metod nie wymagają obecności w kancelarii adwokackiej w Kłodzku i polegają przede wszystkim na ustaleniu zadowalającego obie strony rozwiązania. Po zakończeniu negocjacji lub facyliacji przedsiębiorcy powinni podpisać oświadczenie lub umowę, w których znajdą się informacje o wyniku rozmów.

Jaka jest różnica między mediacją a negocjacjami

Po pierwsze negocjacje nie są regulowane przez przepisy prawa, w przeciwieństwie do mediacji, która się tam znajduje. Na dodatek podczas mediacji koniecznie obecny musi być mediator, który sprawuje kontrolę nad przebiegiem mediacji i robi wszystko żeby strony doszły do konsensusu. Przy negocjacjach nie musi być obecna osoba trzecia. W zasadzie strony same mogą próbować ustalić co zrobić, aby obie firmy były usatysfakcjonowane z rozwiązania. Przeważnie negocjacje są podczas próby podpisania umowy handlowej, kiedy każda ze stron ma różniący się od siebie pogląd oraz plan na realizację. W takich sytuacjach przedstawiciele spółek spotykają się i rozmawiają przedstawiając pomysły i negocjacje trwają do momentu, kiedy się dogadają. Oczywiście w trakcie negocjacji firmy mogą skorzystać z usług kancelarii adwokackiej, ale nie muszą tego robić. W momencie mediacji to mediator kieruje rozmową, nie strony i to on ma za zadanie dojść do rozwiązania, które będzie odpowiednie dla obu stron, ale nie narzuca on swojego zdania. Tego typu rozstrzygnięcie sporu jest zdecydowanie prostsze i tańsze niż pójście do sądu.

Sąd Rejonowy i Polubowny – czym się różnią i który wybrać?

Zdecydowanie podstawową różnicą jest szybkość rozwiązania sporu. Sprawy sądowe często trwają rok, kiedy w sądzie polubownym można mieć dosyć szybki termin rozprawy. Kolejną różnicą jest osoba, która spór rozstrzyga. W sądzie jest to sędzia, w przypadku arbitrażu są to arbitrzy. Strony samodzielnie wybierają arbitrów i liczbę członków sądu arbitrażowego. Jest to niesamowicie duże ułatwienie nie tylko ze względu na możliwość dobrania najszybciej dostępnych lub wyrozumiałych arbitrów, ale także dlatego, że można wytypować członków znających się na danej dziedzinie.

Źródło: Adwokat z Kłodzka