Czym obecnie zajmuje się tłumacz przysięgły?

Tłumacz przysięgły – niemal każdy o nim słyszał, ale nie każdy dokładnie wie co robi i jaki jest zakres jego odpowiedzialności. Często instytucje publiczne wymagają tłumaczenia niektórych dokumentów na inny język obcy. W takiej sytuacji oczywiste jest, że trzeba znaleźć rzetelnego tłumacza. Często, szczególnie jeśli chodzi o dokumenty niezwykle ważne jest, że nie chcemy ponosić odpowiedzialności za błędy tłumacza. Wtedy trzeba skorzystać z pomocy tłumacza przysięgłego. Zdecydowanie jest to osoba zaufania publicznego. Oddając pisma do przetłumaczenia takiemu specjaliście możemy być pewni, że tłumaczenie będzie najwyższej jakości. Jest to zawód, który jest rejestrowany na liście Ministerstwa Sprawiedliwości i regulowany przez odpowiednie przepisy. Czym dokładnie zajmuje się tłumacz przysięgły? Jaką odpowiedzialność ponosi za swoją pracę? Czy każdy może zostać tłumaczem przysięgłym?

Jakie są kryteria na stanowisko tłumacza przysięgłego?

To, jak zdobyć zawód tłumacza przysięgłego regulowane jest przez odpowiednią ustawę. Na pewno taka osoba musi skończyć studia wyższe z zakresu filologii, lub podyplomowe w zakresie tłumaczeń. Tłumacz przysięgły języka angielskiego powinien ukończyć studia wyższe z filologii angielskiej, natomiast tłumacz języka niemieckiego filologię germańską. Obowiązkowo musi mieć obywatelstwo polskie, a także być osobą niekaraną. Taki tłumacz w Polsce na pewno powinien znać język polski, i mieć pełną zdolność do czynności prawnych. Z tego względu, że tłumacz jest osobą zaufania publicznego, musi zdać odpowiedni egzamin z tłumaczeń z języka polskiego na obcy, i w drugą stronę. Trzeba pamiętać, że każdy język ewoluuje, przez co ważne jest, żeby taka osoba nieustannie poszerzała swoje kompetencje z tego zakresu. Taki specjalista z pewnością powinien być odpowiedzialny, ponieważ często pracuje na dokumentach poufnych. 

Jakie są obowiązki tłumacza przysięgłego?

Rodzaj różnego rodzaju pism i dokumentów, jakie tłumaczy taki profesjonalista jest bardzo rozległy. Zazwyczaj poza tłumaczeniem na piśmie tłumacz w swojej ofercie ma także tłumaczenia ustne.  Dokumenty i pisma z jakimi pracuje tłumacz przysięgły to m.in.:

 • kwestionariusze osobowe;
 • korespondencja,
 • umowy cywilno – prawne,
 • oferty handlowe,
 • prace magisterskie,
 • rozliczenia podatkowe,
 • różnego rodzaju zaświadczenia z urzędów,
 • zaświadczenia o zameldowaniu,
 • umowy kupna- sprzedaży pojazdów,
 • dokumenty rejestracyjne pojazdów.

Bez wątpienia nie jest to kompletna lista dokumentów z jakimi tłumacz przysięgły ma do czynienia. Takich wszelkiego rodzaju pism jest o wiele więcej. Kiedy wymagane jest tłumaczenie ustne? Czasami zdarza się, że potrzebne jest tłumaczenie ustne, są to m.in.:

 1. tłumaczenia w czasie zakupu nieruchomości w biurze notarialnym,
 2. tłumaczenia w czasie rozmów handlowych,
 3. tłumaczenia podczas wizyt w urzędach,
 4. tłumaczenia na wszelkiego rodzaju konferencjach a także wiele innych. 

Często takie biura tłumaczów przysięgłych np. w Gdyni organizują także specjalistyczne szkolenia językowe dla przedsiębiorstw. 

Jakie są różnice pomiędzy tłumaczem przysięgłym a zwykłym?

Kiedy niezbędne jest tłumaczenie tekstu, książki lub jakiejś instrukcji obsługi, można wtedy udać się do zwykłego tłumacza. Kiedy z kolei wymagane jest tłumaczenie np.: aktów notarialnych, dokumentów bankowych, dokumentów przetargowych, aktów urodzenia, niezbędna jest pomoc tłumacza przysięgłego. Często przy tłumaczeniach prac magisterskich lub dyplomowych potrzebny jest tłumacz przysięgły. Jego podpis i pieczęć pod takim dokumentem sprawi, że uzyska moc prawną. Ważną różnicą pomiędzy tłumaczem zwykłym a przysięgłym, jest również zakres odpowiedzialności.

Tłumacz przysięgły swoją pieczęcią zaświadcza, że wykonane przez niego tłumaczenie jest solidne i bezbłędne. Ponosi on odpowiedzialność cywilną za potencjalne niepoprawności czy braki. Jeśli klient poniesie stratę wynikającą z błędu tłumacza, może domagać się odszkodowania od niego. Najczęściej, kiedy błąd jest znaczący, może skutkować to utratą prawa do wykonywania zawodu. Dlatego niezwykle istotne jest, żeby taki specjalista podnosił kwalifikacje, żeby nie ponosić dużych konsekwencji. Zawód tłumacza przysięgłego jest na pewno trudnym zawodem, a także wyjątkowo odpowiedzialnym. Dlatego nie każdy ma predyspozycje. Na pewno oprócz perfekcyjnej znajomości języka, musi posiadać odpowiednie zdolności.