Najważniejsze informacje o rejestrowaniu i zmianach w księdze wieczystej

Zakup oraz sprzedaż budynku lub działki jest czynnością prawną związaną nieodłącznie z wpisaniem zmiany posiadacza do księgi wieczystej. Takiej rejestracji w większości przypadków dokonuje notariusz przy użyciu wniosku zawartego w akcie notarialnym. Księga wieczysta pozwala na wyeliminowanie jakichkolwiek obiekcji powiązanych z obecnym posiadaczem danej nieruchomości. Uwzględnia również wszystkie dane o nieruchomości i potencjalnych hipotekach jakie […]

Czytaj dalej

Kiedy potrzebny jest akt notarialny?

Akt notarialny jest poświadczeniem urzędowym zaświadczającym dokonanie jakiejś czynności prawnej, a precyzyjnie mówiąc jedna z jej szczególnych form. Wszystkie czynności jakie muszą być udokumentowane przy pomocy aktu notarialnego określa ustawa. Inne z kolei ustalają pomiędzy sobą strony umowy. Uwarunkowania w jakich musi dojść do podpisania aktu notarialnego to m. in przeniesienie prawa własności nieruchomości. Niedotrzymanie […]

Czytaj dalej

W jakich czynnościach notarialnych niezbędny jest notariusz?

Wielu z nas prędzej czy później znajdzie się w sytuacji, w której potrzebne okaże się zwrócenie do notariusza. Spis świadczeń notarialnych jest bardzo długi i zróżnicowany. Według prawa notariusz to zawód zaufania publicznego, w niektórych sytuacjach nazywa się go także oficjelem państwowym a także funkcjonariuszem publicznym. Można zauważyć, jak to niezwykle istotna rola, zatem osoba […]

Czytaj dalej