Opłaty notarialne – czy czy da się ich uniknąć?

W realiach, w którym(ych) przyszło nam żyć rzetelny notariusz jest nieustannie w cenie. Jest przecież szereg kwestii, do których legalnej(go)) załatwienia konieczny jest podpis notariusza. Kwestie|sprawy dotyczące  podziału majątku, jego przekazania, czy też {realizacji|wypełnienia] testamentu nie mogą być załatwiane na stopie międzyludzkiej. Prawo reguluje tego rodzaju kwestie w klarowny sposób – do realizacji takich spraw […]

Czytaj dalej

Najważniejsze informacje o rejestrowaniu i zmianach w księdze wieczystej

Zakup oraz sprzedaż budynku lub działki jest czynnością prawną związaną nieodłącznie z wpisaniem zmiany posiadacza do księgi wieczystej. Takiej rejestracji w większości przypadków dokonuje notariusz przy użyciu wniosku zawartego w akcie notarialnym. Księga wieczysta pozwala na wyeliminowanie jakichkolwiek obiekcji powiązanych z obecnym posiadaczem danej nieruchomości. Uwzględnia również wszystkie dane o nieruchomości i potencjalnych hipotekach jakie […]

Czytaj dalej

Kiedy potrzebny jest akt notarialny?

Akt notarialny jest poświadczeniem urzędowym zaświadczającym dokonanie jakiejś czynności prawnej, a precyzyjnie mówiąc jedna z jej szczególnych form. Wszystkie czynności jakie muszą być udokumentowane przy pomocy aktu notarialnego określa ustawa. Inne z kolei ustalają pomiędzy sobą strony umowy. Uwarunkowania w jakich musi dojść do podpisania aktu notarialnego to m. in przeniesienie prawa własności nieruchomości. Niedotrzymanie […]

Czytaj dalej

W jakich czynnościach notarialnych niezbędny jest notariusz?

Wielu z nas prędzej czy później znajdzie się w sytuacji, w której potrzebne okaże się zwrócenie do notariusza. Spis świadczeń notarialnych jest bardzo długi i zróżnicowany. Według prawa notariusz to zawód zaufania publicznego, w niektórych sytuacjach nazywa się go także oficjelem państwowym a także funkcjonariuszem publicznym. Można zauważyć, jak to niezwykle istotna rola, zatem osoba […]

Czytaj dalej