Analiza i doradztwo – w jakich biurach rachunkowych szukać tych usług?

Każde biuro rachunkowe różni się trochę ofertą. Oczywiście istnieją usługi, które otrzymamy we wszystkich biurach rachunkowych i będzie to przykładowo tworzenie i aktualizowanie ksiąg rachunkowych, lub przygotowywanie PITów. Czy we wszystkich biurach rachunkowych dostaniemy porady finansowe? Jakich analiz finansowych możemy się spodziewać? Co daje zatrudnienie biura rachunkowego w Grodzisku Mazowieckim przed kontrolą księgową?

Usługi doradcze – jakich porad możemy spodziewać się w biurze rachunkowym?

Aktualnie praca jako księgowy w Grodzisku Mazowieckim nie polega jedynie na liczeniu podatków i prowadzeniu ksiąg rachunkowych. Osoby prowadzące firmę ufają biurom rachunkowym i bardzo często proszą o porady w sprawie zarządzania pieniędzmi. Księgowy, który robi sprawozdania finansowe i ma wszystkie istotne dokumenty, jest w stanie powiedzieć na co przedsiębiorstwo może sobie pozwolić, a na co nie.

Bardzo ważny jest nade wszystko przebieg informacji. Księgowy musi posiadać wiedzę na temat kilku decydujących rzeczy, a jedną z najważniejszych jest budżet organizacji i wszystkie przygotowywane poczynania, takie jak pozyskiwanie kolejnych pracowników, planowane źródła finansowania oraz wszystkie zmiany w przedsiębiorstwie.

Podczas kontroli księgowej weryfikowane bywają wszystkie dowody księgowe, to czy są kompletne i prawidłowe. W takiej sytuacji jeszcze ważniejsze jest zaufanie do księgowego, któremu będzie można dać dostęp do wszystkich danych na temat firmy.

Czym jest analiza finansowa?

Analiza finansowa zazwyczaj jest planowana przez firmy żeby obliczyć realne finanse tej firmy. Na analizę finansową składają się:

  • wstępna analiza sprawozdawczości,
  • przygotowawcza analiza źródeł kształtowania wyniku finansowego,
  • analiza wskaźnikowa,
  • modele analizy wskaźnikowej,
  • analizy przyczynowe.

Prawidłowa analiza finansowa zrobiona jest na przykładach oraz analizie przyczynowej. Jest to najbardziej wiarygodna metoda oceniania finansów firmy. Często spotykane i najszybsze szacowanie poprzez wskaźniki jest czasem omylne. Prawidłowo zrobiona analiza finansowa pokaże realny obraz kondycji finansowej i bezsprzecznie pomoże podczas rozstrzygania istotnych decyzji, które związane są z zakresem działań i dalszą pracą firmy.

Rodzaje analiz finansowych – czym się różnią?

Analizy finansowe tworzone są aby ocenić kondycję finansów w spółce i można je wykonać na kilka sposobów, między innymi poprzez analizę bilansu. Przy jej użyciu można zweryfikować jaka jest struktura majątkowa spółki i jej struktura kapitałowa. Zadaniem tej analizy jest określenie i uzyskanie informacji o płynności finansowej i opracowanych odpowiednich zarządzeniach inwestycyjnych w organizacji.

Następny sposób analiz to analiza wskaźnikowa, czyli metoda bardzo często wybierana i łatwo dostępna. Podczas takiej analizy księgowy posługuje się wskaźnikami, które wyrażają relacje zachodzące pomiędzy wybranymi wielkościami. Informacje te księgowy musi zaczerpnąć z ksiąg finansowych i potrzebny jest w tym przypadku bilans oraz rachunek wyników. Przeważnie do obliczania kondycji firmy wykorzystujemy takie wskaźniki jak:

  • płynność finansowa
  • zyskowność,
  • rentowność

Spotkać można się również z analizą przyczynową, która jest zdecydowanie bardziej skomplikowanym sposobem, ale daje bardzo dobre rezultaty. Jej zadaniem jest odkrycie, co wpłynęło na powstanie danego zjawiska. Poprzez analizę przyczynową możliwe jest sprawdzenie jakie czynniki wpływają na wzrost zysku a co hamuje ten wzrost.

Źródło: Biuro rachunkowe z Grodziska Mazowieckiego