Baner IOR

laboratorium

 

Laboratorium Badania Pozostałości Środków Ochrony Roślin w Rzeszowie wykonuje oznaczenia pozostałości środków ochrony roślin w świeżym i przetworzonym materiale roślinnym, glebie i wodzie oraz w żywności przeznaczonej dla niemowląt i małych dzieci.

 

Do zadań Laboratorium należy:

  • prowadzenie badań naukowych nad zanikaniem pozostałości środków ochrony roślin w owocach i warzywach w warunkach kontrolowanych doświadczeń polowych,
  • wykonywanie badań na rzecz jednostek organizacyjnych i klientów zewnętrznych.

 

Oznaczenia wykonywane są metodami:

  • chromatografii gazowej, cieczowej i cienkowarstwowej oraz
  • spektrofotometrii absorbcyjnej VIS.

 

 

 

                                                         

IOR
Instytut Ochrony Roślin
Państwowy Instytut Badawczy
Terenowa Stacja Doświadczalna w Rzeszowie

ul. Gen. Mariana Langiewicza 28
35-101 Rzeszów