Baner IOR

Laboratorium Badania Pozostałości Środków Ochrony Roślin Instytutu Ochrony Roślin-Państwowego Instytutu Badawczego w Poznaniu, Terenowej Stacji Doświadczalnej w Rzeszowie wykonuje badania w świeżym i przetworzonym materiale roślinnym, glebie oraz w wodzie.

 

Aktualna oferta badań znajduje się w załączniku: F-03/PO-02.

Akredytowana działalność jest określona w Zakresie Akredytacji Nr AB 1279.

Certyfikat Akredytacji: Certyfikat.

 

Zakres badań realizowany jest według programu urzędowej kontroli. Na życzenie klienta zakres badań może zostać zmieniony.

IOR
Instytut Ochrony Roślin
Państwowy Instytut Badawczy
Terenowa Stacja Doświadczalna w Rzeszowie

ul. Gen. Mariana Langiewicza 28
35-101 Rzeszów