Baner IOR

Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy (www.ior.poznan.pl) jest państwową placówką badawczo–rozwojową podległą Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi, stanowiącą ważny ośrodek naukowo–badawczy, wdrożeniowy, upowszechnieniowy i konsultacyjno–doradczy w zakresie szeroko rozumianej ochrony roślin, w tym kwarantanny.

Terenowa Stacja Doświadczalna Instytutu Ochrony Roślin – PIB jest terenową jednostką badawczą podległą bezpośrednio Instytutowi Ochrony Roślin–PIB w Poznaniu, działającą na obszarze południowo-wschodniej części kraju, a w szczególności województwa Podkarpackiego.

 

IOR
Instytut Ochrony Roślin
Państwowy Instytut Badawczy
Terenowa Stacja Doświadczalna w Rzeszowie

ul. Gen. Mariana Langiewicza 28
35-101 Rzeszów